کرباسیان وزیر اقتصاد اعلام کرد: حمایت از استارت‌آپ‌ها در دستور کار بانک‌ها

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم حمایت بانک‌ها از استارتاپ آپ‌ها و طرح‌های دانش بنیان، بیان داشت: نیاز به نقدینگی، نوسازی، پُرکردن ظرفیت‏‌های خالی و استفاده از زمینه‏‌های صادراتی احساس می‏‌شود.


صفحه‌ی قبلی | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | صفحه‌ی بعدی