انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به ‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی تجارت الکترونیکی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ تجارت الکترونیکی، تأسیس ‌شده است. درخواست تأسیس این انجمن در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ در کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از بررسی، تصویب و طی نامه شماره ۲۴۱۶/۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ به هیئت مؤسس ابلاغ شد.

وظایف و فعالیتهای انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با توجه به اساسنامه انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، حوزه وظایف و فعالیت های انجمن به شرح زیر می باشد:

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم تجارت الکترونیکی سر و کار دارند
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
  • انتشار کتب و نشریات علمی