دکتر محمدمهدی بهکیش

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدمهدی بهکیش

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدمهدی بهکیش

مهندس سیدحسین پاریاب

پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

مهندس سیدحسین پاریاب

پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
مهندس سیدحسین پاریاب

دکتر علی‌اکبر جلالی

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی‌اکبر جلالی

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی‌اکبر جلالی

دکتر سید شمس‌الدین حسینی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید شمس‌الدین حسینی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید شمس‌الدین حسینی

دکتر فرهاد دژپسند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرهاد دژپسند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرهاد دژپسند

دکتر مجتبی رییس‌صفری

کارشناس بانک سپه

دکتر مجتبی رییس‌صفری

کارشناس بانک سپه
دکتر مجتبی رییس‌صفری

دکتر محمدرضا رزازی

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر محمدرضا رزازی

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر محمدرضا رزازی

دکتر علی صنایعی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر علی صنایعی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی صنایعی

دکتر احمد عبداله‌زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر احمد عبداله‌زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر احمد عبداله‌زاده

دکتر مهدی غضنفری

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی غضنفری

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مهدی غضنفری

دکتر علی‌نقی مصلح شیرازی

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر علی‌نقی مصلح شیرازی

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
دکتر علی‌نقی مصلح شیرازی

دکتر عباس معمارنژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عباس معمارنژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عباس معمارنژاد

دکتر مسعود موحدی

عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر مسعود موحدی

عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر مسعود موحدی

دکتر کامبیز هژبر کیانی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کامبیز هژبر کیانی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کامبیز هژبر کیانی