برخی از عناوین اولویت دار انجمن برای انتخاب موضوع پایان نامه:

-  معماری منطقی و فیزیکی سامانه‌ های مدیریت حمل و نقل هوشمند.

-  سیستم ها و راهکارهای حمل و نقل هوشمند

-  سرویس‌ های ارزش افزوده مرتبط با حمل و نقل هوشمند.

-  مدیریت و مانیتورینگ یکپارچه حمل و نقل در سطوح ملی و منطقه‌ای.

-  سرویس‌های ارزش افزوده شبکه مجازی موبایل (MVNO).

-  تجربیات موفق کشورها در ایجاد برنامه ملی توسعه کاربرد باندپهن National Broadband Plans (NBP).

-  معماری اینترنت اشیاء و فناوری ماشین به ماشین (IOT/M2M) و استانداردهای لایه ها‌ی مربوطه.

-  IOT/M2M و کاربردهای آن در صنایع مختلف از جمله صنعت آب، برق، گاز و ...

-  ویژگی های سکوی (PLATFORM) اینترنت اشیاء و استانداردهای مرتبط.

-  معماری و زیرساخت ‌های فنی شهر هوشمند.

-  نسل های جدید شبکه های موبایل نظیر5G/LTE

-  انواع سامانه‌های کاربردی، معماری و سرویس‌های کاربردی و ارزش افزوده شهرهای هوشمند.

-  انواع معماری و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری  رایانش ابری و کاربردهای آن.

-  ارتباطات نسل پنجم (5G) و مشخصات و کاربرد های آن در ایران.

-  سامانه ردیابی الکترونیکی (Tracker) و ویژگی‌ها و استانداردهای مربوطه.

-  مشخصات کامل داده‌های بزرگ (Big Data) و ابزارهای مربوطه و کاربردآن در تحلیل داده ها.

-  انواع شبکه‌های اجتماعی و تشریح مزایا و معایب آن ها همراه با مدل های کسب وکار  و ابزارهای توسعه.

-  Cloud Computing و سرویس های مبتنی بر آن

-  سرویس ها و راهکارهای ارزش افزوده موبایل