برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران (نوبت دوم) در روز چهارشنبه مورخ 10 اسفند ماه 1401 برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی بدون نفت چگونه؟

اولين كنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟  توسط انجمن علمی تجارت الكترونيكی ايران و با حمایت دانشگاه های شاخص كشور و حمايت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروزكوه، حمایت اساتید و خبرگان و همچنين .....

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی

در این جلسه علاوه بر اینکه مسئولیت اعضای جدید هیات مدیره مشخص شد و لوح سپاس به اعضای انجمن اهدا شد، برنامه های سال ۱۴۰۲ این انجمن مورد بحث و بررسی اعضای جدید هیات مدیره قرار گرفت.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | صفحه‌ی بعدی