جشنواره رساله دکتری سال

جشنواره رساله دکتری سال با همت مرکز فابا و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه تراکنش ایران (18 تا 20 دی گاه 1402) برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی بدون نفت چگونه؟

اولين كنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟  توسط انجمن علمی تجارت الكترونيكی ايران و با حمایت دانشگاه های شاخص كشور و حمايت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروزكوه، حمایت اساتید و خبرگان و همچنين .....

فصلنامه علمی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پیرو همکاری های انجمن با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی برای انتشار فصلنامه های علمی، ششمین همکاری، فیمابین انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برای انتشار فصلنامه علمی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) صورت پذیرفت.

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی اعضای انجمن در سال 1401

در راستای بهبود عملکرد انجمن، پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی اعضای محترم انجمن در سال 1401 تنظیم و در اختیار شما عضو محترم انجمن قرار داده شده است. خواهشمند است ما را در بهبود عملکرد و رسالت آن همراهی فرمایید. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | صفحه‌ی بعدی