به گزارش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از روابط عمومی  لیان کپیتال، توسعه‌ جوامع بدون حضور شهروندانی تندرست و سالم امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل در هر جامعه‌‌ پیشرفته‌ای موضوع بهداشت و سلامت، یکی از اولویت‌های‌ مهم و اصلی سیاست‌گذاران به شمار می‌رود. حیاتی بودن بخش سلامت، به‌خصوص در سال‌های اخیر و با پشت‌سر گذاشتن همه‌گیری ویروس کرونا، برای همگان مشهودتر و ملموس‌تر نیز شده است.

حوزه سلامت مانند هر بخش دیگری، با چالش‌های فزاینده‌ای مانند افزایش هزینه‌های درمان، عدم دسترسی عادلانه به پزشک در مناطق مختلف، کمبود پزشک متخصص و مسائلی از این دست مواجه است. در این میان پدیده‌هایی مانند پیر شدن تدریجی جمعیت و بیماری‌های ناشی از سبک زندگی ناسالم شهروندان نیز مزید بر علت شده و چالش‌های بزرگ‌تری را در جوامع مختلف به وجود آورده است.

برای حل این چالش‌ها راهکارهای متنوعی به کار گرفته شده‌اند. پیوند میان سلامت و فناوری، پدیده‌های تازه و نوآورانه‌ای چون سلامت دیجیتال (Digital Health) و پزشکی از راه دور (Telemedicine) را خلق کرده است.

استفاده از این راه‌حل‌های جدید و فناورانه، پیامدهای موثر خود را به‌تدریج در نقاط مختلف جهان با افزایش کیفیت خدمات، کاهش‌ هزینه‌ها و گسترش سطح دسترسی به خدمات پزشکی نشان داده است.

 


برگرفته از: ictpress.ir