صدور گواهی اعضای حقوقی - برای اعضای جدید انجمن طی 24 ساعت گواهی موقت و طی حدود یک هفته گواهی رسمی عضویت صادر و ارسال می گردد.

صدور گواهی موقت و رسمی برای اعضای حقوقی انجمن - در راستای ارائه گواهی عضویت به شرکت ها، سازمان ها و مراکز مرتبط، صدور گواهی رسمی اعضای حقوقی در دستور کار انجمن قرار گرفته است. لذا از اعضای حقوقی دعوت می شود که برای دریافت گواهی جدید ضمن به روزآوری اطلاعت حقوقی در پروفایل خود با انجمن تماس حاصل نمایند

تلفن انجمن : 88991540 و 88991560

0 نظر   |    یک‌شنبه، 25 دی 1401 9:24

نظرها

ارسال یک نظر

تذکر: تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال مجاز نیستند