دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 3 و 4 خرداد ماه 1402

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فراخوانی از علاقمندان و متخصصان کشور درخواست کرد تا مقالات پژوهشی و علمی خود را تا تاریخ ۳۰ دی  ۱۴۰۱ به کمیته علمی مرکز الگوی پیشرفت ارسال کنند.

کمیته علمی مرکز با حضور ۳۳ عضو مقالات رسیده را بررسی و تعیین سطح می‌کند.

این فراخوان پس از آن انجام شد که پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مراحل پایانی رسیدگی برای ارائه به دفتر مقام معظم رهبری کشور است.

کنفرانس دوازدهم به دنبال یافتن راه‌هایی برای تبدیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مطالبه عمومی و تببین وظایف حوزه‌های مختلف حاکمیتی و عمومی است.

محورهای کنفرانس شامل دو بخش گفتمان عمومی و مسوولیت ملی است. در بخش گفتمان عمومی گفتمان‌سازی با رویکرد  مفاهیم، سطوح و روش‌ها، الزامات گفتمانی گذار به مرحله نوین پیشرفت و بایسته‌های تبدیل سند الگو به گفتمان فراگیر انجام خواهد شد.

در بخش مسوولیت ملی نیز  وظایف سیاستگذاران،  قانونگذاران،  دولت،  نخبگان،   نهادهای مردمی و  آحاد جامعه می‌پردازد.

0 نظر   |    جمعه، 27 آبان 1401 22:59

نظرها

ارسال یک نظر

تذکر: تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال مجاز نیستند