بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (11 تا 13 بهمن ماه 1401)

کنفرانس اپتیک و فوتونیک و مهندسی و فناوری فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت سالانه در محل دانشگاه‌های ایران برگزار می‌شود. هر ساله تعداد زیادی از محققان، متخصّصان و صاحب‌نظران در زمینه‌های مربوطه دعوت می‌شوند تا مقاله‌های پژوهشی خود را که حاوی یافته‌های نو در زمینه‌های موضوعی کنفرانس است از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند. آشنایی متخصّصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه‌های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و تشکیل میزگردهای تخصّصی از اهداف این کنفرانس است. مقاله‌های برتر برای چاپ به مجله بین‌المللی علمی- پژوهشی اپتیک و فوتونیک معرفی می‌شوند.

0 نظر   |    جمعه، 27 آبان 1401 18:17

نظرها

ارسال یک نظر

تذکر: تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال مجاز نیستند