صدور گواهی اعضای حقوقی انجمن

صدور گواهی موقت و دائم برای اعضای حقوقی انجمن - در راستای ارائه گواهی عضویت به شرکت ها، سازمان ها و مراکز مرتبط، صدور گواهی های موقت و دائم اعضای حقوقی در دستور کار انجمن قرار گرفته است. لذا از اعضای حقوقی دعوت می شود که برای دریافت گواهی جدید با انجمن تماس حاصل نمایند.

0 نظر   |    پنج‌شنبه، 20 آبان 1400 23:3

نظرها

ارسال یک نظر

تذکر: تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال مجاز نیستند