برگزاری کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا

اینترنت، کامپیوترها را در سراسر جهان به هم متصل میکند و از طریق شبکه جهان گستر1 یک پلات فرم جهانی برای ذخیره سازی، به اشتراک گذاری منابع و ارائه خدمات ایجاد میکند. در سالهای اخیر پیشرفت ها در زمینه فناوری اطلاعات باعث سرعت بخشیدن به توسعه جهان مجازی شده است. از طرفی تکنولوژی های مبتنی بر وب متعددی مانند وب معنایی، پردازش شبکه ای، پردازش سرویس گرا و محاسبات ابری دنیای شبکه ای را نه تنها به یک پلات فرم تحقیقاتی/ خدماتی، بلکه به یک فضای همکاری و ارتباطات جهانی با جوامع، انجمنها و سازمانهای مجازی مختلف تبدیل کرده است. 
بسیاری دانشمندان بر این باورند که توسعه محاسبات ابری و توسعه شبکه اطلاعاتی و ارتباطی انقلاب آینده در فناوری های دیجیتال را رقم خواهند زد، و افزایش سلامت، بهره وری، امنیت، راحتی و طیف گسترده ای از اطلاعات مفید برای افراد و سازمان ها را در پی خواهد داشت. 
اگرچه در طی ساليان گذشته توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف اداری، تجاری و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال تمام اين پيشرفتها امروزه تنها به عنوان پيش زمينه ای برای تحولی بزرگ با عنوان «فناوری اينترنت اشياء2» در نظر گرفته می شود. تغييرات و تحولات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس اين فناوری به نحوی است که متخصصان آن را انقلاب صنعتی چهارم نامگذاری نموده اند.

اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به‌صورت خلاصه اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم میشود. گزارشهای ارائه شده از موسسات رصد فناوری نظير گارتنر نشان دهنده توجه جدی به اين تکامل دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به نحوی که به وضوح نمايانگر اين موضوع است که فناوری اينترنت اشياء زيربنای توسعه دنيای نوين امروزی خواهد بود. طبق گفته گارتنر بیش از 50 درصد اتصالات اینترنت بین IoT ها میباشد، که در سال 2011 تعداد آنها 15 میلیارد تخمین زده شده بود و پیشبینی میشود تا سال 2020 به 30 میلیارد دستگاه برسد. همچنین مطابق پیشبینی IDC، ارزش بازار نودهای آدرسدهی IoT از کمتر از 1 میلیارد دلار در سال 2015 به 48 میلیارد دلار در سال 2025 خواهد رسید.