ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره سی‌وسوم

از گذشته، توسعه و پیاده‏سازی سیستم‏های اطلاعاتی در سازمان‏ها با چالش‏های خاصی مواجه بود که اجازه نمی‏داد فرایند تولید نرم‏افزار همانند تولید سخت‏افزار به‏صورت صنعتی و سریع پیش رود، همچنین تغییر و یکپارچه‏سازی سیستم‏های اطلاعاتی همواره مشکلات خاص خود را داشت. در مقابل، رهیافت‏ها و فناوری‏های ارایه‏شده در این حوزه نیز تلاش می‏کردند هر کدام به نوبه خود برای کاهش اثر این چالش‏ها و بهبود وضعیت بازار نرم‏افزار راه‏حل‏های موثری ارایه دهند. با گسترش كاربردهاي نرم‏افزار در تجارت و كسب‏وكار، لزوم ايجاد ارتباط بين نرم‏افزارهاي مختلف اهميت بيشتري يافت. نگرش جديد به اجزای مختلف نرم‏افزار مانند سرويس جديدي است كه مي‏تواند اين ارتباط را در زمان كوتاه‏تر و با هزينه كمتر ميسر سازد. معماری سرویس‏گرا روشی برای طراحی و پیاده‏سازی سیستم‏های توزیع شده‏ای است که در آن‏ها عملکرد سیستم به‏صورت سرویس در اختیار کاربران و یا سایر سرویس‏ها قرار می‏گیرد. با توجه به اهمیت بحث معماری سرویس‏گرا در توسعه و پیاده‏سازی سیستم‏های اطلاعاتی سازمان‏ها، فصل اول این شماره از ماهنامه به معرفی این معماری اختصاص یافته است.
فصل دوم شامل دو مقاله منتخب است. اولین مقاله با عنوان "بررسی و اولویت‌بندی ریسک‌های تجارت الکترونیکی با استفاده از روش FMEA" می‏باشد که در آن ریسک‌های تجارت الکترونیکی در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA)، اقدام به اولویت‌بندی این ریسک‌ها شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله می‏توان بیان نمود که در سطح کلان، ریسک فنی، ارتباطی و امنیتی، ریسک اقتصادی، سیاسی و تجاری و ریسک اجتماعی و فرهنگی به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین اولویت را دارند. به علاوه در سطح خرد، ریسک دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مهم‌ترین ریسک بوده و فراهم نبودن امکان ارتباط چهره به چهره کمترین اهمیت را دارد.
مقاله دوم در این فصل "بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به‏منظور توسعه تجارت الکترونیکی" نام دارد که در آن با استفاده از روش معادلات ساختاری عوامل مختلف مؤثر بر جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به‏منظور توسعه تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته‏اند. براساس نتایج تحقیق می‏توان بیان نمود که سه دسته از عوامل اقتصادی، سیاسی و حمایتی در جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به‏منظور توسعه تجارت الکترونیکی موثر می‏باشند. همچنین نتایج نشان می‏دهد که عوامل اقتصادی از مهم‏ترین عوامل به‏منظور جذب سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خارجی برای توسعه تجارت الکترونیکی بوده و عوامل حمایتی و سیاسی در اولویت‏های بعدی قرار دارند.
فصل سوم، به مطالعه موردکاوی پیاده‏سازی هوش تجاری سلف سرویس در شرکت اینتل اختصاص دارد. در این مطالعه، رویکرد مورد استفاده توسط تیم مهندسی تولیدات فنی اینتل به‏منظور پیاده‏سازی هوش تجاری مورد بررسی قرار می‏گیرد. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که شرکت اینتل توانسته است با ایجاد یکپارچگی میان هوش تجاری سلف سرویس و مدل‏های توسعه هوش تجاری متمرکز، یک محیط کارا و انعطاف‏پذیر به‏منظور ارایه اطلاعات مورد نیاز کاربران خود فراهم کند.
فصل چهارم نیز ترجمه مقاله‏ای با عنوان "BI in a Cloud: Defining the Architecture for Quick Wins " است که در شماره 8 نشریه "SETLabs Briefings" منتشر شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله می‏توان بیان نمود که مدل ابری حاصل از برنامه‎های کاربردی سرویس‎گرا، با به‎کارگیری رایانش خارجی و پردازش در  قالب خدمات الکترونیکی بلادرنگ، موجب افزایش قابلیت انعطاف و مقیاس‎پذیری می‎شود. مزایای اولیه حاصل از این مدل، شامل چابکی کسب وکار همراه با هزینه‎های پایین‎تر خواهد بود و به این ترتیب سازمان‎ها می‎توانند به طور سریع‎تر و موثرتری به محیط‎های تجاری در حال تغییر، واکنش نشان ‎دهند.