ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره سی‌ودوم

امروزه مسئله استانداردسازی و هماهنگ نمودن توليد، توسعه و پشتيباني نرم‏افزار از مسایل مهم و بحث برانگيز جهانی است که در چارچوب کاری شرکت مایکروسافت به این موضوع توجه ویژه شده است. چارچوب کاری شرکت مایکروسافت در واقع مدل‏ها و الگوهايي است كه شركت مايكروسافت براي هدايت جنبه‏هاي مختلف كاري در پروژه‏هاي توليد نرم‏افزارهاي كاربردي ارایه نموده است. در فصل اول اين شماره از ماهنامه براساس چارچوب کاری شرکت مایکروسافت به مباحثي براي مديريت و استاندارد كردن تولید نرم‏افزارهای کاربردی، تیم‏ پروژه و فرایندهای توسعه نرم‏افزار پرداخته شده و همچنین 4 مدل از مدل‏هايي كه شركت مايكروسافت براي استانداردسازی و هماهنگ نمودن توليد و توسعه نرم‏افزار ارایه داده تشریح می‏شوند.
فصل دوم شامل دو مقاله منتخب است که مقاله اول با عنوان "بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه  برند بر ایجاد وفاداری در گردشگری الکترونیکی" با هدف بررسی رابطه میان شاخص‏های تشکیل‏دهنده ارزش ویژه برند، بر ایجاد وفاداری در گردشگری الکترونیکی تدوین شده است. مقاله دوم "پیشنهاد مدلی به منظور طراحی برنامه‏های جامع فناوری اطلاعات" نام دارد. طرح جامع فناوری اطلاعات گستره وسيعي از مفاهيم تحليل تجاري و سازماني گرفته تا برنامه‏ريزي و طراحي زيرساخت‏هاي فني را شامل مي‏شود. در این مقاله مزیت‏ها، اهداف، ساختار، متدولوژی و مراحل پیاده‏سازی طرح‏های جامع فناوری اطلاعات بررسی شده و مدل پیشنهادی در این خصوص ارایه می‏شود.
فصل سوم "مطالعه موردی برنامه‎های دیجیتالی کلمبیا" می­باشد که توسط یکی از اعضای وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کلمبیا نوشته شده و در گزارش 2013 مجمع جهانی اقتصاد (WEF) به چاپ رسیده است.
فصل چهارم نیز به ترجمه مقاله‏ای تحت عنوان "Integrating web-based data mining tools with business models for knowledge management" اختصاص داده شده است که در شماره 35 نشریه Decision Support Systems به چاپ رسیده است.