ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره بیست‌ونهم

در دنیای امروز که حجم عظیمی از اطلاعات و داده‌ها روزانه در حال جابه جایی می‌باشند، سازمان‌ها به خصوص سازمان‌‌های مالی و تجاری موجود، با میلیون‌ها مشتری، مسئولیت خطیری در قبال حفاظت از حساب‌ها و اطلاعات محرمانه و شخصی این مشتریان به عهده دارند. برای حفاظت از محرمانگی اطلاعات مبادله‏شده میان این سازمان‌ها، حفاظت از داده‌های حساس ارسال شده روی شبکه‌های گسترده و همچنین حفاظت از پسورد و محرمانگی اطلاعات هر مشتری بانکی،بهترین شیوه، رمز کردن این اطلاعات و سپس ارسال آن می‌باشد. کلیدهای رمزنگاری یکی آز مهم‌ترین اطلاعات سیستم‌های رمزنگاری می‌باشند و نگهداری و حفاظت از آن‌ها امری ضروری است. از میان شیوه‌های مختلف حفاظت از کلیدهای رمزنگاری، حفاظت سخت‌افزاری از امنیت بالاتری نسبت به سایر روش‌ها برخوردار است. این سخت‌افزارهای امنیتی با هدف حفاظت از داده‌های حساس و برآورده نمودن نیازمندی‌ های امنیتی، شکل گرفته و به صورت یک ابزار مهم و ضروری در ساختار امنیت سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، فصل اول این شماره از ماهنامه به معرفی ماژول‌های سخت‌افزاری امن اختصاص یافته است.

فصل دوم ماهنامه، شامل یک مقاله‌ منتخب با عنوان "بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‏سازی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) درشرکت سایپا" می‌باشد. در این مقاله، پس از بررسی مطالعات انجام شده، مدل اوکرو مودامبی به‏عنوان مدلی جامع برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‏سازی CRMانتخاب شده و برای جمع‏آوری اطلاعات با تهیه پرسش‏نامه و توزیع آنمیان خبرگان بخش فروش شرکت سایپا، اعتبار و صحت اجزای مدل مورد سنجش قرار گرفتهاست. همچنین برای تحلیل نتایج سنجش از تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و واریانس و معادلات ساختاری بهره گرفته شده است.

فصل سوم، مطالعه موردی پنج شرکت مطرح در زمینه ERP با عنوان "مقایسه سیستم‏هایبرنامه‏ریزی منابع سازمانی متن‏باز" می‌باشد. در این مطالعه، ضمن ارایه مفاهیم اولیه، ویژگی‌های این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین معیارهایی جهت مقایسه شرکت‌های ERP،بیان شده و پنج شرکت مزبور از منظر این معیارها مقایسه شده‌اند.

فصل چهارم این ماهنامه،ترجمه مقاله‌ای با عنوان "Critical success factors for e-learning in developing countries: A comparative analysis between ICT experts and faculty" می‌باشد که در سال 2011 در نشریه Elsevier منتشر شده است. این مطالعه به شناسایی عوامل موثر در موفقیت سیستم‎های آموزش الکترونیکی پرداخته و اهمیت نسبی آن را میان دو گروه از کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و استادان دانشگاه، در کشورهای در حال توسعه بررسی می‎کند.