ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره بیست‌وپنجم

توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه‏های مختلف زندگی تغییرات شگرفی را در کسب و کارهای سنتی ایجاد نموده است و شیوه‏های مدیریت و تصمیم‏گیری در سازمان‏ها را تحت تأثیر قرار داده است. ساختارهای سلسله‏مراتبی سنتی سازمان‏ها، اغلب در پاسخگویی به تغییرات سریع بازار ناتوان بودند و این امر منجر به رویکردهای جدیدی برای سازمان‏ها شده است تا آن‏ها را مسطح‏تر و قابل انعطاف‏تر نماید. امروزه تمرکز از ساختارهای عمودی به فرایندهای افقی انتقال یافته و قدرت تصمیم‏گیری به صورت روز افزون به کارکنان سپرده شده است.این مقدمات باعث شده است که فرایندهای کاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات خلق شود.
ITIL 1، نگرشی نظام‏مند به کیفیت خدمت فناوری اطلاعات دارد و با ارایه جزئیات مهم‏ترین فرایندهای یک سازمان فناوری اطلاعات، مانند فهرست فعالیت‏ها،دستورالعمل‏ها و مسئولیت‏ها، مبنایی برای تطبیق با نیازهای سازمان‏های مختلف را فراهم می‏کند. توسعه و انتشار این رویکرد، رهنمودهای مفیدی در بسیاری از زمینه‏ها ارایه کرد که نتیجه آن، رشد و بلوغ سازمان‏های فناوری اطلاعات بود. باتوجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمات فناوری اطلاعات، فصل اول این شماره از ماهنامه به معرفی ITIL اختصاص یافته است.
فصل دوم شامل دو مقاله منتخب است. اولین مقاله با عنوان "دولت الکترونیکی و صنعت نفت ایران (هوشمندسازی صنعت نفت)"می‏باشد که در آن به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت نفت و هوشمندسازی صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مفاهیمی چون دولت الکترونیکی، هوش تجاری،پنجره واحد وصرفه‏های اقتصادی هوش تجاری و لزوم هوشمندسازی صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته و درانتها مدل بلوغ صنعت نفت هوشمند ارایه شده است.  
مقاله دوم در این فصل "پیشنهاد مدلی به‏منظور خلق مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی" نام دارد که در آن به اهمیت خلق،کسب و حفظ مزیت رقابتی اشاره شده و سپس استراتژی‏های خلق مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدلی به‏منظور خلق مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی پیشنهاد شده است.   
فصل سوم، مطالعه موردی شرکت مایکروسافت است.در این مطالعه سعی شده است علاوه بر تشریح تاریخچه شرکت مایکروسافت، مواردی نظیر ویژگی و چشم‏انداز شرکت، اهداف و برنامه‏های استراتژیک سازماني، محصولات و خدمات،ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی مطرح ‏شوند. در پایان این فصل نیز بااستفاده از تحلیل SWOT وپنج نیروی رقابتی پورتر، استراتژی‏های کسب و کار شرکت مایکروسافت در چالش‌های بازار ارایه شده است.
فصل چهارم ماهنامه ترجمه مقاله‏ای با عنوان "Conceptual Model of Business Value of Business Intelligence Systems " است که در سال 2010 در شماره 15 نشریه"Management" منتشر شده است. در این مقاله، سیستم­های هوش کسب و کار و ارزش اقتصادی آن‏ها بررسی شده و در نهایت مدلی مفهومی به‏منظورخلق ارزش تجاری از طریق سیستم‏های هوش کسب وکار پیشنهاد شده است.
 

1-    Information Technology Infrastructure Library