ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره بیستم

فصل دوم شامل دو مقاله منتخب است. اولین مقاله با عنوان "تدوین راهکار اجرایی سیستم های مدیریت دانش" می باشد که در آن با مطالعه منابع مختلف، فاکتورهای موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مورد شناسایی قرار می گیرند.علاوه بر این، به منظور ارایه یک نمونه عملی، وضعیت این فاکتورها در شرکت مشاور مدیریتو خدمات ماشینی تامین (به عنوان یک نمونه انتخابی) با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق تعیین شود آیا این شرکت آمادگی لازم به منظور پیاده سازی این سیستم را دارا می باشد یا خیر.
مقاله دوم در این فصل " رفتار مصرف کننده در تجارت الکترونیکی" نام دارد. در این مقاله نكات كليدي رفتار مصرف كننده در تجارت الکترونیکی مورد بررسي قرار می گیرد.به طور خلاصه با توجه به یافته های این مقاله می توان بیان نمود که شناخت ساختارذهني مصرف كننده و عوامل مؤثر در نحوة شكل گيري آن، در طراحي سايت ها و فرايندجستجوي مصرف كننده به منظور بالا بردن نرخ بازدهي از سايت ها و ترغيب مصرف كنندگان به خريد از آن ها بسيار تأثيرگذار است.
فصل سوم، به مطالعه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور هند اختصاص دارد. در این مطالعه مواردی نظیر جمعیت شناسی،وضعیت آمادگی الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و مزایای آن برای کسب وکارها، سیاست های کشور هند در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، موانع زیربنایی رشد تجارت الکترونیکی، دلایل عدم تمایل کاربران هندی به خرید آنلاین و ... مورد بررسی قرار می گیرند.

فصل چهارم نیز ترجمه مقاله‏ای با عنوان
 "Critical issues pertaining to the planning andimplementation of E-Government initiatives"
است که در سال 2010 در شماره 27 نشریه "Government Information Quarterly" منتشر شده است. در اين مقاله يك چهارچوب مفهومي كه در ارتباط با درك تئوريك مسائل برنامه‌ريزي و اجراي دولت الكترونيكي مي‌باشد، پيشنهاد مي‌شود که با استفاده از آن مي‌توان فعاليت‌هاي موفقيت‌آميز دولت الكترونيكی را معرفي نمود.