ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره هفدهم

در عصر حاضر انقلاب اطلاعاتی علاوه بر تغییرات شگرف در حوزه‏های مختلف، ساختار بسیاری از مشاغل را نیز تغییر داده است. از نتايج قابل توجه رشد عظيم فناوری اطلاعات و ارتباطات، ايجاد و گسترش پديده‌اي جديد با عنوان "كار از راه دور" یا "دورکاری" است. دورکاري، شيوه‏ی جديد اشتغال در بسياري از کشورهايي است که زيرساخت­هاي فني و فرهنگي آن فراهم شده و براي شاغلان در سازمان­هاي مختلف، نوعي فرصت تلقي مي­شود.

دوركاري با عناويني چون كار الكترونيكي، كار در خانه، كار از خانه، رفت و آمد الكترونيكي يا رفت و آمد از راه دور نيز شناخته مي­شود. در يك جمع­بندي از تعاريف ارايه شده، مي‌توان گفت كه "دوركاري روشي براي سازماندهي كار بر مبناي ايجاد انعطاف زماني و مكاني در انجام كار، با استفاده از قابليت‌هاي فناوري اطلاعات است".

دوركاري مزاياي زیادی دارد که می­تواند از سه جنبه فردي، سازماني (براي كارفرما) و اجتماعي مورد توجه قرار گیرد. همچنین موانع و مشکلات دورکاری نیز نباید از نظر دور بماند. در حال حاضر دورکاری یکی از مفاهیم اساسی در حوزه دولت الکترونیکی به شمار می­رود. با عنایت به اهمیت توسعه دورکاری و شیوه­های کار از راه دور در راستای تحقق دولت الکترونیکی در کشور و همچنین تأکید و سیاست­گذاری‏های صورت­گرفته طی سال­های اخیر به منظور تحقق این امر، فصل اول این شماره از ماهنامه به بررسی مفاهیم اولیه دورکاری اختصاص یافته است.  

فصل دوم مقالات منتخب را شامل می‏شود که در این شماره دو مقاله با عناوین " Business models & Customer’s Portal for Carpet Industry" و "معرفی چارچوبی به‏منظور قیمت‏گذاری خدمات دولت الکترونیکی" برای این فصل در نظر گرفته شده است. مقاله اول به ارایه یک مدل درآمدی برای استفاده در پورتال صنعت فرش می‏پردازد و در مقاله دوم مباحث مربوط به قیمت‏گذاری خدمات دولت الکترونیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل سوم مطالعه موردی گمرک الکترونیکی در کره جنوبی است. کشور کره جنوبی یکی از پیشرفته‏ترین سیستم‏های گمرک الکترونیکی در جهان را داراست و این پروژه یکی از جامع‏ترین پروژه‏هایی است که در این کشور به انجام رسیده است. لذا فصل سوم این شماره از ماهنامه آشنایی با پروژه گمرک الکترونیکی کره جنوبی را در دستور کار قرار داده است.

فصل چهارم این شماره نیز به ترجمه مقاله "A collaborative decision framework for managing changes in e-Government services" اختصاص داده شده است که در سال 2011 در نشریه Government Information Quarterly منتشر شده است. همواره توسعه و نگهداری خدمات دولت الکترونیکی که می‏توانند به طور موثر با تغییرات روبه­رو شوند، چالشی برای ادارات دولتی محسوب می‏شود. در این مقاله، با ارایه یک رویکرد مبتنی بر آنتولوژی به این چالش‏ها اشاره می‏شود. این رویکرد اولاً امکان پاسخگویی سیستماتیک به تغییرات، توسط سیستم‏های دولت الکترونیکی را با استفاده از روش‏های رسمی، جهت دست‏یابی به ثبات در هنگام وقوع تغییرات فراهم می‏آورد و ثانیاً امکان پاسخگویی آگاهانه طراحان و پیاده­سازان خدمات به تغییرات را با استفاده از دانش منطق طراحی ایجاد می‏کند.