ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره پانزدهم

بی شک تأمین هزینه­های دولت از مهمترین مباحثی است که در حوزه­های علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می­گیرد. از نظر اقتصاددانان بهترین شیوه تأمین هزینه­های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی است که تا حد زیادی به ایجاد تعادل بین گروه­های مختلف درآمدی کمک نموده و سطح رفاه عمومی را بالا می­برد. در این بین شیوه­ اخذ مالیات از جمله چالش­هایی است که همواره مد نظر اندیشمندان بوده و سعی شده است تا در این حوزه شیوه­هایی مورد توجه قرار گیرند که تا حد ممکن امکان فرار مالیاتی و سایر سوءاستفاده­ها را کاهش دهند. با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به تمامی جنبه‏های زندگی بشر، و ظهور دولت الکترونیکی به عنوان شکل نوینی از دولت، اجرای کلیه خدمات و فعالیت­های دولت نیز به لحاظ الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت و امروزه یکی از مهمترین مفاهیم در بحث دولت الکترونیکی، اخذ مالیات به شیوه­های الکترونیکی یا همان مالیات الکترونیکی است. با توجه به اهمیت این بحث، فصل اول این شماره از ماهنامه به بررسی مفاهیم اصلی مالیات الکترونیکی اختصاص یافته است.

فصل دوم شامل دو مقاله منتخب است که اولین مقاله آن به پيش­بيني ورشکستگي 148 شرکت­ حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو تکنيک داده­کاوي پرداخته و نتايج حاصل از آن­ها را با يکديگر مقايسه می­کند. در دنياي رقابتی و بازارهای متغير امروز، پيش­بيني ورشکستگي شرکت­ها يکي از ملزومات افزايش انگيزه سرمايه­گذاري براي سرمايه‏گذاران و دولت­هاست. از آنجایی که شناسايي به هنگام شرکت­هايي که در شرف ورشکستگي هستند، بسيار مطلوب و مورد نياز است، این مقاله راهکار نوینی را در این زمینه ارایه می­دهد.

مقاله دوم در این فصل "بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته" نام دارد. رسوخ تكنولوژي اطلاعات در تمام وجوه زندگي بشر از جمله بخش‏هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، حكومتي، توليدي و... ضرورت پرداختن به آن را تصريح می‌كند. در اين مقاله ضمن بررسي تاثيرات تكنولوژي اطلاعات بر وجوه زندگی بشر به بررسي برنامه‏ها و استراتژي هاي چندين كشور در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه تكنولوژي اطلاعات پرداخته مي‏شود.

در فصل سوم، مراحل تکامل و توسعه دولت الکترونیکی مورد توجه است و در همین راستا این مراحل در کشور نیوزلند مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم نیز ترجمه مقاله "Opportunitiesandthreats:Asecurityassessmentofstatee-governmentwebsites" است که در سال 2010 در شماره 27 نشریه "Government Information Quarterly" منتشر شده است. این بررسی، برآوردی بر ایمنی سایت‏های دولت الکترونیکی ایالتی ایالات متحده امریکا است که برای مشخص نمودن فرصت‏ها و خطرات در رابطه با این سایت‏ها و کاربرانشان صورت گرفته است.