ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره چهاردهم

با ظهور و توسعه دانش فناوری اطلاعات و راهیابی آن به حوزه تجارت و اقتصاد، مفاهیم جدیدی چون بازاریابی الکترونیکی پدید آمده و دریچه جدیدی را به روی مباحث بازاریابی گشوده است. در حوزه تجارت و اقتصاد، امروزه بازاریابی یک فعالیت مهم و راهبردی به حساب می­آید و همواره بنگاه‏های تجاری و اقتصادی این عامل مهم را در برنامه‏های استراتژیک خود در نظر می‏گیرند. از آنجایی که دنیای رو به رشد به سمت الکترونیکی شدن تمامی فعالیت‏های جاری بنگاه‏ها در حرکت است، بازاریابی نیز از این تغییرات بی­نصیب نمانده و بازاریابی الکترونیکی در برنامه­های استراتژیک بنگاه­ها و سازمان­های موفق تجاری جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. بر اساس تعاریف متعدد ارایه شده، بازاریابی الکترونیکی همان فرایند تبلیغات الکترونیکی و فروش الکترونیکی است. به عبارت دیگر هر چه فرایند فروش و تبلیغات به روش الکترونیکی انجام گیرد می‏توان گفت که جامعه در حال حرکت و گذار از بازاریابی سنتی به سمت بازاریابی الکترونیکی است. از آنجایی که بازاریابی الکترونیکی مفهوم گسترده و قابل توجهی در تجارت الکترونیکی می­باشد، در فصل اول این شماره از ماهنامه به بررسی استراتژی­های بازایابی الکترونیکی پرداخته و سپس یک مدل اقتضایی نیز در این زمینه پیشنهاد شده است. براساس مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در زمینه بازاریابی الکترونیکی، استراتژی ‎های بازاریابی الکترونیکی به چهار دسته اصلی تقسیم ‎بندی می‏شوند که شامل استراتژی بازاریابی مبادله ‎ای، استراتژی بازاریابی پایگاه داده ‎ها، استراتژی بازاریابی رابطه ‎ای و استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش هستند.

فصل دوم به دو مقاله منتخب اختصاص یافته که اولین مقاله آن به تعریف مفهوم جدیدی در بحث انتخاب تأمین‏کنندگان تحت عنوان Proactive Supplier Selection می­پردازد. این مفهوم با استفاده از خاصیت event-based بودن عوامل سیار و با پیش‏بینی نیازهای مشتریان به منظور دستیابی به چابکی و انعطاف‏پذیری زنجیره‏تأمین، تعریف شده است.

مقاله دوم در این فصل "تأثیر دولت الکترونیکی بر رضایت شهروندان و بهبود امور اداری" نام دارد. در این مقاله به بررسی یکی از ابعاد دولت الکترونیکی که خدمات دولت به شهروندان (G2C ) است و اثرات توسعه آن بر رضایت شهروندان و بهبود امور اداری پرداخته شده است. مفاهیم مطرح شده در این رابطه شامل: ابعاد دولت الکترونیکی، ذی‏نفعان دولت الکترونیکی، انتظارات شهروندان از دولت، تاثیرات دولت الکترونیکی بر شهروندان، نقش دولت الکترونیکی در سازمان‏ها و تاثیر بر امور اداری و افزایش تعامل با شهروندان می‏باشد.

فصل سوم این شماره از ماهنامه، مطالعه موردی شرکت آمازون است که به عنوان یکی از بازارهای خرده‏فروشی اینترنتی معروف و شناخته‏شده در سطح جهان محسوب می‏شود.

فصل چهارم نیز ترجمه مقاله "The Contextual Benchmark Method: Benchmarking e-Government services"است که در سال 2010 در شماره 27 نشریه "Government Information Quarterly" منتشر شده است. در این مقاله سعی بر آن است که روش جدیدی برای ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی ارایه ‏شود.