ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره یازدهم

رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ظهور و مداخله این فناوری در تمامی جنبه‏های زندگی بشر خصوصاً در حوزه مبادلات تجاری و بازرگانی باعث شده است که استفاده از این فناوری به عنوان یکی از مبانی اصلی هر فعالیت اقتصادی مد نظر قرار گیرد و می‏توان انتظار داشت که در آینده‏ای نه چندان دور به اولین شرط اساسی در افزایش قابلیت رقابت‏پذیری تبدیل شود. اما یکی از اهرم‏های تامین رقابت‏پذیری در تجارت الکترونیکی، وجود یک نهاد واحد برای ارایه مجوزهای سرمایه‏گذاری، تسهیل صادرات و واردات نهادهای تولیدی، ارایه خدمات سرمایه‏گذاری اعم از تامین مالی، مشاوره و غیره می‏باشد. دنیای امروز تجارت برای تحقق چنین امری E-Trade Hub را پیشنهاد می‏دهد.E-Trade Hub سیستمی جامع است که کلیه فعالیت‏های تجاری و سرمایه‏گذاری را در یک نقطه یکپارچه نموده و امکان تجارت به‏صورت الکترونیکی را فراهم می‏آورد. در واقع E-Trade Hub یکی از مفاهیم نوین و زیرساختی در تجارت الکترونیکی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کشورها پیاده‏سازی E-Trade Hub را به عنوان یکی از پروژه‏های اصلی در توسعه تجارت الکترونیکی خود در اولویت قرار داده‏اند. با توجه به این مطلب، فصل اول این شماره از ماهنامه به معرفی و تشریحE-Trade Hubاختصاص یافته است.

طبق روال چند شماره اخیر ماهنامه دولت الکترونیکی فصل دوم نیز فصل مقالات منتخب است که در آن دو مقاله آورده شده است. اولین مقاله این فصل به تدوین مدل کسب و کار برای سلامت الکترونیکی اختصاص دارد. از آنجایی که دولت الکترونیکی مفاهیم بسیاری را در برمی‏گیرد و جنبه‏های مختلف زندگی بشر را متأثر می‏سازد، در این مقاله به بررسی یکی از مباحث مربوط به دولت الکترونیکی پرداخته شده است که خدمات قابل ارایه با روش‏های الکترونیکی در بخش بهداشت و درمان و سلامت را دربرمی‏گیرد. دومین مقاله در فصل دوم مربوط به بررسی و تحلیل SWOT دنیای مجازی SL می‏باشد. زندگی دوم (SL )، نام جهان اینترنتی خیالی‏اي است که آزمایشگاه لیندن در سال 2003، آن را ایجاد نمود و در حال حاضر این محیط اینترنتی جایگاه محبوبی در بین کاربران خود به دست آورده است، تا حدی که شرکت‏ها، سازمان‏ها و ارگان‏های دولتی و خصوصی زیادی نیز اقدام به سرمایه‏گذاری در این دنیای مجازی نموده‏اند. مقاله دوم این فصل نیز به بررسی و تحلیل استراتژیک زندگی دوم می‏پردازد.

در فصل سوم به مطالعه شرکت وال مارت به عنوان بزرگترین و موفق‏ترین خرده‏فروشی جهان پرداخته شده است و پس از معرفی این فروشگاه بزرگ، عوامل موفقیت و استراتژی‏های بکارگرفته شده در آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل چهارم این شماره از ماهنامه نیز ترجمه مقاله"Can intermunicipal collaboration help the diffusion of E-Government in peripheral areas? Evidence from Italy " است که در شماره 27 نشریه"Government Information Quarterly " در سال 2010 منتشر شده است. در این مقاله آثار پیاده‏سازی ساختار جدید درون‏سازمانی به‏منظور حمایت از توسعه دولت الکترونیکی در کشور ایتالیا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از چارچوب‏های تحلیلی ارایه‏شده در علوم سازمانی، اثر همکاری‏های مشترک و درون‏سازمانی را در پیاده‏سازی دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار می‏دهد.