به گزارش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از نیواطلس، زائده‌های ربات قابل رشد جدید دانشگاه ام آی تی، می توانند راه خود را از میان فضاهای محدود بیابند و بعد از رشد کردن توانایی نگهداشتن بارهای سنگین را هم دارند.

بازوهای دارای توانایی رشد ربات مذکور مانند زنجیرهای دوچرخه هستند و از انعطاف لازم برای حرکت و رشد در محدودترین و کوچک ترین فضاها هم برخوردار هستند. همچنین این بازوها از استحکام کافی برای حمل بار و نگهداشتن آن برخوردار هستند.

 

 

رشد بازوهای این ربات در قالب بزرگ شدن بلوک های چاپ شده به صورت سه بعدی رخ می دهد که این بلوک ها به طور خودکار به هم می پیوندند و یک بازوی جدید را تشکیل می دهند.

همچنین از نوعی قرقره مکانیکی موسوم به وینچ برای چرخاندن زنجیرهای بازوهای رباتیک و قفل کردن بلوک ها در قالب پیکربندی های مختلف استفاده می شود. قفل کردن برخی بلوک ها و بازگذاشتن برخی دیگر از آنها رشد بازوهای رباتیک را در راستای مختلف ممکن می کند.

این ربات جدید به خصوص می تواند برای انجام عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار بگیرد و با رشد اجزای خود به افرادی که در مکان های صعب العبور قرار گرفته اند دسترسی یابد. ربات مذکور می تواند اشیایی به وزن حداکثر 500 گرم را حمل کند.


برگرفته از: ictpress.ir