برگزاری همایش اقتصاد هوشمند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه همایش اقتصاد هوشمند طی سخنانی با اشاره به آثار ناشی از تحولات فنآوری در اقتصاد گفت: باید با استقبال از این تحولات به دنبال بهره برداری از آنها باشیم چرا که مقاومت در مقابل موج تحولات و تغییرات و توسعه فناوری، رویکرد نادرستی است و فهم و مدیریت این امواج، سبب پایداری و ماندگاری می شود و اقتصاد هوشمند این فرصت را برای ما فراهم می آورد.

دکتر فرهاد دژپسند عصو هیات موسس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران گفت: اقتصاد هوشمند الزام رشد و توسعه است و تحقق این امر، نیازمند تغییر پارادایم در سیاست گذاران اقتصادی و نظام حکمرانی کشور است.

وی با بر شمردن برخی از شاخص های کلیدی اقتصاد تصریح کرد: در شرایط موجود، تناسبی میان جایگاه ایران از نظر بهره مندی از منابع سرشار نفت، گاز و مواد معدنی، تعداد شرکت‌های دانش بنیان، نسبت دانشجو به جمعیت، سرمایه انسانی و نیروی آماده بکار و ... با وضعیت شاخص هایی چون رفاه و درآمد سرانه در کشور نیست.

 دژپسند با بیان اینکه "روزگاری از منابع نفتی و گازی فقط به منزله سوخت استفاده می کردیم و روزگاری دیگر به عنوان خوراک محصولات پتروشیمی"، گفت: در همان برهه های زمانی، معتقد بودیم که در حال استفاده از این منابع به بهترین شکل هستیم، در حالی که باید رویکرد مان تغییر کند و منابع نفت و گاز بصورت موتور محرک تحولات در اقتصاد کشور در آید و باید با بهره گیری از آنها با توجه به تحولات تکنولوژیک و ظرفیت های توسعه یافته موجود و تغییر رویکرد ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام برداشته و از این منابع، ارزش افزوده قابل توجه خلق کنیم.

         

                                   

 

 

                                              

 

 

0 نظر   |    چهارشنبه، 2 تیر 1400 16:47

نظرها

ارسال یک نظر

تذکر: تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال مجاز نیستند