رییس سازمان فناوری اطلاعات تغییر کرد

محمدجواد آذری جهرمی در حکمی رسول سراییان را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.رسول سرائیان با این حکم، جایگزین نصرالله جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات شده است همچنین محمد جواد جهرمی نصراله جهانگرد را به عنوان معاون فناوری و نواوری این وزارتخانه منصوب شد.

همچنین در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت ارتباطات، جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی، دکتر مرتضی براری را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران منصوب کرد.مرتضی براری پیش از این معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که جایگزین محسن بهرامی در سازمان فضایی ایران شده است.همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی سیدحسین دهدشتی به عنوان معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.حسین دهدشتی مدیرکلی دفتر برنامه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس و نیز دو دوره نمایندگی مردم آبادان در مجلس هشتم و نهم را در کارنامه دارد.