برگزاری کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا

اینترنت، کامپیوترها را در سراسر جهان به هم متصل میکند و از طریق شبکه جهان گستر1 یک پلات فرم جهانی برای ذخیره سازی، به اشتراک گذاری منابع و ارائه خدمات ایجاد میکند. در سالهای اخیر پیشرفت ها در زمینه فناوری اطلاعات باعث سرعت بخشیدن به توسعه جهان مجازی شده است. از طرفی تکنولوژی های مبتنی بر وب متعددی مانند وب معنایی، پردازش شبکه ای، پردازش سرویس گرا و محاسبات ابری دنیای شبکه ای را نه تنها به یک پلات فرم تحقیقاتی/ خدماتی، بلکه به یک فضای همکاری و ارتباطات جهانی با جوامع، انجمنها و سازمانهای مجازی مختلف تبدیل کرده است. 


صفحه‌ی قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | صفحه‌ی بعدی